Rozliczenia ryczałtu ewidencjonowanego

  • Bieżące, rzetelne ewidencjonowanie operacji gospodarczych poprzez dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów
  • Sprawdzanie dokumentów źródłowych pod względem formalnym  i rachunkowym
  • Prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży dla celów rozliczania podatku VAT
  • Przygotowanie i wysyłanie do urzędu skarbowego wszelkich wymaganych prawem miesięcznych deklaracji (deklaracji  ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od  towarów i usług  VAT-7 ) wraz z przekazywaniem Zleceniodawcy informacji o kwocie comiesięcznych zobowiązania podatkowych
  • Comiesięczny gratisowy odbiór dokumentacji księgowej z siedziby Państwa firmy