Prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku VAT

  • Prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży dla celów rozliczania podatku VAT
  • Przygotowanie i wysyłanie do urzędu skarbowego deklaracji podatku od  towarów i usług  VAT-7  wraz z przekazywaniem Zleceniodawcy informacji o kwocie comiesięcznego zobowiązania podatkowego
  • Przygotowanie i wysyłanie do urzędu skarbowego informacji podsumowujących VAT-UE
  • Organizacja przygotowania do urzędu celnego comiesięcznych deklaracji INTRASTAT
  • Comiesięczny gratisowy odbiór dokumentacji księgowej z siedziby Państwa firmy