Rozliczenia kadr i płac

  • Sporządzanie miesięcznych list płac pracowników  zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
  • Przygotowanie informacji o kwocie comiesięcznych zobowiązania podatkowych z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
  • Przygotowanie comiesięcznych deklaracji ZUS i przesyłanie ich w  formie elektronicznej do ZUS, a także comiesięczne przygotowanie  informacji o wysokości składek
  • Sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego:

- informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)
- zestawienia dotyczącego przesłanych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
- rocznych kartotek wszystkich pracowników w postaci wydruków komputerowych,

  • Prowadzenie spraw kadrowo- pracowniczych
  • Comiesięczny gratisowy odbiór dokumentacji księgowej z siedziby Państwa firmy