Nadzór księgowy

Biuro oferuje Państwu prowadzenie nadzoru nad personelem księgowym w Państwa firmie, przejmując zarazem odpowiedzialność zgodną z zakresem funkcji Głównego Księgowego firmy.
Oferujemy usługi w zakresie:

  • Opracowania polityki rachunkowości w firmie
  • Organizacji rachunkowości – opracowanie i wdrażanie planu kont, jego modyfikacje w celu usprawnienia controllingu w Państwa firmie)
  • Organizacji kontroli wewnętrznej w Państwa firmie – opracowanie instrukcji obiegu dokumentów, procedur kontroli wewnętrznej, instrukcji kasowej)
  • Współpracy przy wyborze i wdrażaniu programów finansowo – księgowych