Rejestracja działalności

W ramach usług Biuro oferuje Państwu załatwianie wszelkich formalności związanych z zakładaniem nowej firmy przez:

- spółki prawa handlowego

- spółki cywilne

- spółki osobowe

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą